ΑΡΧΙΚΗ       ΕΤΑΙΡΙΑ       ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ       ΝΕΑ       ΚΑΡΙΕΡΑ       ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • Διαπολιτισμική Επικοινωνία
  • Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών
  • Διαφήμιση & Engineering/IT
  • Ακτινολογία & Ακτινοθεραπεία
  • Ιατρική Τεχνογνωσία & Ειδικά Συστήματα
  • Επιστημονική Μετεκπαίδευση
  • Διαδικτυακή Ταξιδιωτική Τεχνολογία

Σύνοψη περιεχομένουΕμπορικό σήμα και/ή επιχείρηση


Μια δοκιμασμένη μέθοδος


Τα προσόντα είναι το κλειδί


Ιστοχώρος
Τα εμπορικά σήματά μας

TRANSLATIONS-INTERPRETINGS.COM TRANSDIALECT.COM SMARTGRAPH STUDIOS TZIMAS.COM MEDIRAY TZIMAS.COM MEXXWARE TZIMAS.COM SCINEX.ACADEMY TRAVICUBE TRANSLATIONS-INTERPRETINGS.COM TRANSDIALECT.COM SMARTGRAPH STUDIOS TZIMAS.COM MEDIRAY TZIMAS.COM MEXXWARE TZIMAS.COM SCINEX.ACADEMY TRAVICUBE

Οι συνεργάτες μας

TZIMANOTION.COM TZIMANOTION.COM

TRANSDIALECT.COM


Εμπορικό σήμα και/ή επιχείρηση

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του επιχειρηματικού πεδίου "εκμάθηση ξένων γλωσσών" της TZIMAS.com GROUP καλύπτουν υπό την εμπορική σήμανση TRANSDIALECT.COM ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και παρέχουν μεν πρότυπα τμήματα σε περισσότερες από 40 γλώσσες για παιδιά, εφήβους, ενήλικες και επιχειρήσεις, έχουν ωστόσο εξειδικευθεί σε ειδικά τμήματα ξένων γλωσσών για επαγγελματίες όπως π.χ. ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, τεχνολόγους, αναλυτές, νοσηλευτές, φυσικούς, χημικούς, βιολόγους, νομικούς, δικηγόρους, επιχειρηματίες, επαγγελματίες εστιατορίων και ξενοδοχείων καθώς και ειδικούς τεχνολογιών πληροφόρησης και μηχανικούς. Επιπλέον στηρίζεται παράλληλα με την εκμάθηση γλωσσών με την αυστηρή της έννοια μέσω γλωσσικής και παιδαγωγικής ικανότητας, ταυτότητας και επαγγελματισμού και ο τομέας αγωγής λόγου και ορθοφωνίας σε όσους επιθυμούν να αλλάξουν ή να βελτιώσουν αποτελεσματικά την προφορική τους επικοινωνία στον επαγγελματικό χώρο, ενώ η προσφορά συμπληρώνεται με επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές, γλωσσικά ταξίδια και γλωσσικές κατασκηνώσεις.

Αυτή η πολιτισμική και (εξειδικευμένη) γλωσσική μεταφορά, η οποία ευνοεί και την επικοινωνία πετυχαίνει στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών TRANSDIALECT.COM τόσο λόγω της αποκτηθείσας εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και του ιστορικού πρακτικής όσο και εξαιτίας των γνώσεων για τις ειδικότητες των εξειδικευμένων κλάδων από την ιατρική & περίθαλψη, νομική, διοίκηση & οικονομία, τον τουρισμό, τις τεχνολογίες πληροφόρησης (ΙΤ) κτλ.. Μια επιτυχία στην οποία συμβάλλει και η ικανότητα σωστής τοποθέτησης των γνώσεων - συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών γνώσεων για επαγγελματίες - για την εύρεση λύσεων.

Εκτός από την ενδοφροντιστηριακή εκπαίδευση σε μια σύγχρονη και ευχάριστη ατμόσφαιρα σε ελκυστικές πόλεις εντός χώρας αλλά και στο εξωτερικό υπάρχει και η δυνατότητα στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών TRANSDIALECT.COM μιας ενδοεπιχειρησιακής και live online εκπαίδευσης για τους συμμετέχοντες. Συγχρόνως γίνεται χρήση μεταξύ άλλων και της πλατφόρμας TZIMAS.COM REMYVE, την οποία αναπτύξαμε οι ίδιοι και η οποία μετατρέπει την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση σε μια αξέχαστη εμπειρία.

Μια δοκιμασμένη μέθοδος

Η TRANSDIALECT.COM μέθοδος εκμάθησης είναι μια από τον ιδρυτή εισαγόμενη και σε (εξειδικευμένο) γλωσσικό και πολιτισμικό συσχετισμό και διάλογο βασιζόμενη εκπαιδευτική μέθοδος ξένων γλωσσών, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και κλάδων να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς και νοοτροπίες καθώς και νέες γλώσσες - ιδίως την επαγγελματική ορολογία αυτών. Μια μέθοδος, η οποία στην πορεία των χρόνων τελειοποιήθηκε και διευρύνθηκε περαιτέρω μέσω νέων ιδεών, τεχνολογιών και δυνατοτήτων αλλά και εξήχθηκε πέραν των συνόρων της Γερμανίας, για να οδηγηθεί σε νέες αγορές.

Έτσι τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών TRANSDIALECT.COM απλοποιούν και επιταχύνουν την εκμάθηση γλωσσών (για επαγγελματίες) π.χ. καταργώντας εντελώς την "πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία" και φροντίζοντας ταυτόχρονα μεταξύ άλλων με σύγχρονο, διαδραστικό και πολυμεσικό διδακτικό υλικό και ένα ευχάριστο, καλά εξοπλισμένο και προτρεπτικό περιβάλλον εκπαίδευσης καθώς και εκτενή και συμπληρωματικά συνοδευτικά προγράμματα, να βελτιωθεί παράλληλα με τη συμπεριφορά εκμάθησης και αυτή της επικοινωνίας των ανθρώπων - ιδιαίτερα των επαγγελματιών. Συγχρόνως ενθαρρύνουμε και ενθουσιάζουμε στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών TRANSDIALECT.COM τους συμμετέχοντες. Επίσης τους δίνουμε την απόλυτη προσοχή, προωθούμε την ενεργό συμμετοχή, δίνουμε ερεθίσματα, εξαλείφουμε γλωσσικούς ενδοιασμούς, ενεργοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερες αισθήσεις, αναπτύσσουμε ένα διάλογο, λαμβάνουμε υπόψη όλους τους τύπους σπουδαστών, δεν αφήνουμε να χαθούν ούτε πολιτισμικές αλλά ούτε και γραμματικές ή υφολογικές απόψεις, κάνουμε με ρεαλιστική προσέγγιση αναπαράσταση αυθεντικών καθημερινών και επαγγελματικών καταστάσεων, εξηγούμε την εκάστοτε επαγγελματική ορολογία, διευρύνουμε τις (εξειδικευμένες) ικανότητες, αυξάνουμε την αποτελεσματικότητα και τελικά συνεισφέρουμε στην πρόοδο.

Αυτά και πολλά άλλα πραγματοποιούνται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών TRANSDIALECT.COM με τη βοήθεια αυτής της από επαγγελματίες επικοινωνίας εισαγόμενης και δοκιμασμένης μεθόδου εκμάθησης. Έτσι τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών TRANSDIALECT.COM προσφέρουν με μια "αναβάθμιση" σε αυτή τη μοναδική μέθοδο μια από τις παγκοσμίως πρώτες πρακτικές, βιωματικές και τελικά αξέχαστες εμπειρίες εκμάθησης και επικοινωνίας εντός και εκτός της αίθουσας διδασκαλίας.

Τα προσόντα είναι το κλειδί

Η δοκιμασμένη μέθοδος εκμάθησης μπορεί ωστόσο να εφαρμοστεί μόνο σε συνεργασία με καταρτισμένους, έμπειρους, ικανούς και πιστοποιημένους καθηγητές των Κέντρων Ξένων Γλωσσών TRANSDIALECT.COM. Προσόντα, τα οποία δεν αφορούν μόνο στις ανθρώπινες γνώσεις, επικοινωνιακές ικανότητες και πολιτισμική δράση και είναι συνδεδεμένα με πολύ κόπο και χρονοβόρες διαδικασίες. Επίσης μια επιτυχής εκμάθηση με γνώμονα την ποιότητα μπορεί να εξασφαλιστεί, μόνο εφόσον υπάρχουν όλα τα συστατικά στοιχεία μιας οποιασδήποτε γλωσσικής εκπαίδευσης.

Για να εξασφαλιστεί αυτή η καθημερινή προσφορά ποιοτικών γλωσσικών υπηρεσιών και ένα διεθνώς ενιαίο πρότυπο ποιότητας, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών TRANSDIALECT.COM υπόκεινται σε ένα μοναδικό σύστημα ελέγχου. Ένα σύστημα στο οποίο υπάρχουν ακόμη και τα προσόντα ως κλειδί για την επιτυχία από όλους τους συμβαλλόμενους ως βαθιά εδραιωμένη αντίληψη. Έτσι μπορούν καταρτισμένοι γλωσσικοί και πολιτισμικοί διαμεσολαβητές με τη σωστή μέθοδο κτλ. να προκαλέσουν μια αλυσιδωτή αντίδραση και να εκπαιδεύσουν και συμμετέχοντες για τις καθημερινές ενασχολήσεις και τον επαγγελματικό ρόλο και/ή να τους κάνουν χρήσιμους στην καθημερινότητα και την εργασία - όσον αφορά τουλάχιστον το επικοινωνιακό τμήμα.

Όλο αυτό θα έπρεπε βασικά να είναι ο σκοπός ίδρυσης όλων των κέντρων ξένων γλωσσών - ακόμη και αυτών εκτός του TRANSDIALECT.COM δικτύου - και να μην περιορίζονται και/ή εστιάζουν απλώς στην απόκτηση ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Το αντιλαμβάνονται και οι περισσότεροι - εάν όχι όλοι. Η εφαρμογή καθίσταται ωστόσο συχνά δυσκολότερη. Όχι όμως για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών TRANSDIALECT.COM. Εδώ βρέθηκε ένας τρόπος και αναπτύχθηκε ένα σχέδιο, ενώ εισήχθησαν και διαδικασίες, στρατηγικές κτλ., οι οποίες μπορούν να το απλοποιήσουν και/ή πραγματοποιήσουν.

Ιστοχώρος

Μάθετε περαιτέρω λεπτομέρειες για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών TRANSDIALECT.COM κάνοντας κλικ εδώ.