ΑΡΧΙΚΗ       ΕΤΑΙΡΙΑ       ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ       ΝΕΑ       ΚΑΡΙΕΡΑ       ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • Διαπολιτισμική Επικοινωνία
  • Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών
  • Διαφήμιση & Engineering/IT
  • Ακτινολογία & Ακτινοθεραπεία
  • Ιατρική Τεχνογνωσία & Ειδικά Συστήματα
  • Επιστημονική Μετεκπαίδευση
  • Διαδικτυακή Ταξιδιωτική Τεχνολογία

Σύνοψη περιεχομένουΕμπορικό σήμα και/ή επιχείρηση


Μέγιστη εξειδικευμένη ικανότητα


Ακτινολογικά επιχειρησιακά μοντέλα


Ιστοχώρος
Τα εμπορικά σήματά μας

TRANSLATIONS-INTERPRETINGS.COM TRANSDIALECT.COM SMARTGRAPH STUDIOS TZIMAS.COM MEDIRAY TZIMAS.COM MEXXWARE TZIMAS.COM SCINEX.ACADEMY TRAVICUBE TRANSLATIONS-INTERPRETINGS.COM TRANSDIALECT.COM SMARTGRAPH STUDIOS TZIMAS.COM MEDIRAY TZIMAS.COM MEXXWARE TZIMAS.COM SCINEX.ACADEMY TRAVICUBE

Οι συνεργάτες μας

TZIMANOTION.COM TZIMANOTION.COM

TZIMAS.COM MEDIRAY


Εμπορικό σήμα και/ή επιχείρηση

Ως παροχέας υπηρεσιών στον τομέα της ιατρικής απεικόνισης, πυρηνικής ιατρικής και ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας η TZIMAS.com GROUP και/ή το επιχειρηματικό πεδίο "Ακτινολογία & Ακτινοθεραπεία" παρέχει υπό την εμπορική σήμανση TZIMAS.COM MEDIRAY ως επί το πλείστον απεικόνιση/θεραπεία on-demand. Συγχρόνως η TZIMAS.COM MEDIRAY θεραπεύει και/ή παραδίδει κλινικές εικόνες αντί ακτινολογικών απεικονιστικών ή θεραπευτικών συστημάτων.

Το φάσμα υπηρεσιών μας περιλαμβάνει κυρίως το σύνολο του τομέα της ακτινολογικής διαγνωστικής, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ανατομικών τομών. Αυτές ομώς συμπληρώνονται διαρκώς με ιατρικές υπηρεσίες και άλλων συγγενών ή μη (υπο)τομέων της ακτινολογίας. Σ' αυτούς προσμετρώνται μεταξύ άλλων τόσο οι εφαρμογές της πυρηνικής ιατρικής όσο και η ακτινοθεραπεία. Ιατρικές υπηρεσίες, τις οποίες μπορούμε να διεκπεραιώνουμε και εκτός των συνόρων της Γερμανίας.

Επειδή η TZIMAS.COM MEDIRAY έχει εξειδικευθεί στην "Διαγνωστική Απεικόνιση ... ως Υπηρεσία" για τα εξωτερικά ιατρεία και την εσωτερική νοσηλεία, προσφέρει επίσης κυρίως από την οπτική των τεχνολόγων ραδιολόγων-ακτινολόγων (ακαδημαϊκοί) αλλά και των χειριστών-εμφανιστών/βοηθών νέες προοπτικές και καινοτόμες εφαρμογές.

Μέγιστη εξειδικευμένη ικανότητα

Η TZIMAS.COM MEDIRAY επιδιώκει πρωτίστως να εισαγάγει μέγιστη εξειδικευμένη ικανότητα καθώς και πρακτική και θεωρητική εμπειρία στην ιατρική απεικόνιση, πυρηνική ιατρική και ακτινοθεραπευτική ογκολογία καθώς και ιδιαίτερα στην ακτινοδιαγνωστική, ακτινοθεραπεία κτλ.. Αυτό το επιτυγχάνει η TZIMAS.COM MEDIRAY με τη βοήθεια έμπειρων ακαδημαϊκών επαγγελματιών υγείας. Επίσης η ομάδα μας συμμετέχει σε διάφορα έργα, οργανισμούς, ομάδες επαγγελματιών, πρωτοβουλίες κτλ. εντός και εκτός χώρας.

Στο επίκεντρο του TZIMAS.COM MEDIRAY σχεδίου βρίσκονται κυρίως τεχνολόγοι ραδιολόγοι-ακτινολόγοι (απόφοιτοι ανωτάτων σχολών/ακαδημαϊκοί/επιστήμονες), ακολουθούμενοι από χειριστές-εμφανιστές/βοηθούς (απόφοιτοι ΙΕΚ), ώστε μεταξύ άλλων να μπορούν να εξασφαλιστούν και να βελτιστοποιηθούν οι διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες καθώς και οι συνδυάσιμες στρατηγικές και τεχνικές. Συγχρόνως εφαρμόζεται το "Pay-Per-Use μοντέλο", το οποίο σε συνδυασμό με την απαιτούμενη εξειδικευμένη ικανότητα μειώνει τις δαπάνες και φροντίζει για μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Έτσι παραμένουν οι TZIMAS.COM MEDIRAY ιατρικές υπηρεσίες μια επικερδής λύση για όλους.

Ακτινολογικά επιχειρησιακά μοντέλα

Τα TZIMAS.COM MEDIRAY ακτινολογικά επιχειρησιακά μοντέλα αναπτύχθηκαν από και για ακαδημαϊκούς επαγγελματίες υγείας καθώς και για τους ασθενείς. Συγχρόνως αυτά δεν περιορίζονται στις υποδομές, πλατφόρμες κτλ., αλλά ποντάρουν ιδιαίτερα στους ανθρώπους, που βρίσκονται σε άμεση εγγύτητα.

Φυσικά οι υποδομές είναι σημαντικές, αλλά και οι καλύτερες τεχνολογίες από μόνες τους δεν επαρκούν. Οι ακαδημαϊκοί επαγγελματίες υγείας (ιατροί, τεχνολόγοι κτλ.) είναι αυτοί, οι οποίοι σε συνδυασμό μπορούν να αντλήσουν το μέγιστο δυνατό από τέτοιου είδους περίπλοκα ιατρικά συστήματα και διαδικασίες και να κάνουν τις ιατρικές υπηρεσίες προσιτές σε όλους - εφόσον τους δωθεί η δυνατότητα. Μια προστιθέμενη αξία από την οποία οι ασθενείς δεν είναι πρόθυμοι να παραιτηθούν και ούτε άλλωστε πρέπει να παραιτηθούν.

Τα TZIMAS.COM MEDIRAY ακτινολογικά επιχειρησιακά μοντέλα σχεδιάστηκαν ειδικά για ιατρούς, τεχνολόγους ραδιολόγους-ακτινολόγους, ιδιωτικά ιατρεία, ιατρικά κέντρα περίθαλψης, νοσοκομεία, ασφαλιστικές εταιρίες και άλλους παροχείς ιατρικών υπηρεσιών. Έτσι τέτοιους είδους επαγγελματίες υγείας λαμβάνουν - τουλάχιστον στην TZIMAS.COM MEDIRAY - μια ξεχωριστή θέση στις στρατηγικές.

Ιστοχώρος

Μάθετε περαιτέρω λεπτομέρειες για την TZIMAS.COM MEDIRAY κάνοντας κλικ εδώ.