ΑΡΧΙΚΗ       ΕΤΑΙΡΙΑ       ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ       ΝΕΑ       ΚΑΡΙΕΡΑ       ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • Διαπολιτισμική Επικοινωνία
 • Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών
 • Διαφήμιση & Engineering/IT
 • Ακτινολογία & Ακτινοθεραπεία
 • Ιατρική Τεχνογνωσία & Ειδικά Συστήματα
 • Επιστημονική Μετεκπαίδευση
 • Διαδικτυακή Ταξιδιωτική Τεχνολογία

Σύνοψη περιεχομένουΗ δύναμη να βρίσκεις πάντα λύσεις


Η δομή της επιχείρησης


Επιτυχία μέσω εξειδικευμένου προσωπικού και συνεργατών


Παρουσία στις διεθνείς αγορές
Τα εμπορικά σήματά μας

TRANSLATIONS-INTERPRETINGS.COM TRANSDIALECT.COM SMARTGRAPH STUDIOS TZIMAS.COM MEDIRAY TZIMAS.COM MEXXWARE TZIMAS.COM SCINEX.ACADEMY TRAVICUBE TRANSLATIONS-INTERPRETINGS.COM TRANSDIALECT.COM SMARTGRAPH STUDIOS TZIMAS.COM MEDIRAY TZIMAS.COM MEXXWARE TZIMAS.COM SCINEX.ACADEMY TRAVICUBE

Οι συνεργάτες μας

TZIMANOTION.COM TZIMANOTION.COM

Εταιρία


Η δύναμη να βρίσκεις πάντα λύσεις

Η TZIMAS.com GROUP ανήκει στις σημαντικότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Το χαρτοφυλάκιο των ισχυρών μας εμπορικών σημάτων προσφέρει τόσο σε επιχειρήσεις όσο και ιδιώτες μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών:

 • TRANSLATIONS-INTERPRETINGS.COM,
  Διακεκριμένος παροχέας υπηρεσιών και δικαιοδόχος στον τομέα της πολύγλωσσης επικοινωνίας

 • TRANSDIALECT.COM,
  Κέντρα Ξένων Γλωσσών

 • SMARTGRAPH.STUDIOS,
  Παροχέας υπηρεσιών στους τομείς της διαφήμισης καθώς και engineering & IT

 • TZIMAS.COM MEDIRAY,
  Παροχέας υπηρεσιών ιατρικής απεικόνισης, πυρηνικής ιατρικής και ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας

 • TZIMAS.COM MEXXWARE,
  Παροχέας για ιατρική τεχνογνωσία & ειδικά συστήματα

 • TZIMAS.COM SCINEX.ACADEMY,
  Παροχέας εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον τομέα της επιστημονικής μετεκπαίδευσης

 • TRAVICUBE,
  Διεθνής πάροχος για λύσεις τεχνολογίας στην τουριστική βιομηχανία

Όλα τα εμπορικά σήματα της ΤZIMAS.com GROUP καταλαμβάνουν στον εκάστοτε τομέα κυρίαρχες θέσεις στην αγορά, αποδεικνύοντας καθημερινά την ικανότητά τους. Η υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες και τη δημοσιότητα διαμορφώνει την επιχειρηματική μας σκέψη και δράση. Η καινοτομική δύναμη ανήκει στους βασικούς παράγοντες της επιτυχίας μας. Επιπλέον, η στρατηγική μας στοχεύει στην επέκταση, οι δράσεις μας στην ποιότητα και οι άνθρωποί μας στην επόμενη καινοτομία, ώστε να έχουμε πάντα δίπλα μας ικανοποιημένους πελάτες, εργαζόμενους, συνεργάτες και φίλους.

Η σύνθεση της TZIMAS.com GROUP συσπειρώνει την πολύχρονη εμπειρία και γνώση των τμημάτων και/ή επιχειρήσεων που την απαρτίζουν με μακροχρόνια παρουσία στην αγορά και άρρηκτες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους τους. Αυτές τις σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης η TZIMAS.com GROUP όχι μόνο τις αναγνωρίζει, αλλά εγγυάται γι' αυτές και τις ενισχύει, δημιουργώντας μία ακόμα μεγαλύτερη ''οικογένεια'', με ισχυρότερα θεμέλια και προοπτικές για το μέλλον.

Η επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία της TZIMAS.com GROUP στηρίζεται σε μια σειρά από αρχές που διέπουν αναλλοίωτες την καθημερινή επιχειρηματική πρακτική των ανθρώπων της TZIMAS.com GROUP. Οι αρχές αυτές αντικατοπρίζονται πλήρως στην έννοια της Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Μια έννοια η οποία είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την πορεία της TZIMAS.com GROUP, και πηγάζει από την πίστη ότι η επιχειρηματική ανάπτυξή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το σεβασμό προς τους ανθρώπους, το περιβάλλον, αλλά και τη φροντίδα για την κοινωνική και οικονομική ζωή των περιοχών, που η επιχείρηση δραστηριοποιείται.

H δομή της επιχείρησης

Στην κορυφή βρίσκεται η TZIMAS.com GROUP ως στρατηγική διοικητική επιχείρηση. Η επιχειρησιακή λειτουργία διαιρείται στα επιχειρηματικά πεδία διαπολιτισμική επικοινωνία, εκμάθηση ξένων γλωσσών, διαφήμιση & engineering/IT, ακτινολογία & ακτινοθεραπεία, επιστημονική μετεκπαίδευση, ιατρική τεχνογνωσία & ειδικά συστήματα καθώς και διαδικτυακή ταξιδιωτική τεχνολογία. Σε αυτούς τους τομείς τα εμπορικά σήματα της TZIMAS.com GROUP δραστηριοποιούνται αυτόνομα στην αγορά. Παρά τα διαφορετικά επιχειρηματικά πεδία δράσης αναπτύχθηκε σήμερα μια κοινή επιχειρησιακή δομή υπό την εποπτεία της TZIMAS.com GROUP.

Επιτυχία μέσω εξειδικευμένου προσωπικού και συνεργατών

Εάν μια επιχείρηση επιθυμεί να είναι επιτυχημένη, χρειάζεται πολύ καλά εξειδικευμένο προσωπικό και συνεργάτες. Πρωτεργάτες των επιτυχιών της TZIMAS.com GROUP είναι οι άνθρωποί της. Είναι αυτοί που συμμετέχουν ενεργά στην επιχειρηματική ανάπτυξη και κάνουν την TZIMAS.com GROUP να διεκδικεί καθημερινά την επιτυχία. Επιπλέον, είναι αυτοί οι οποίοι εξασφαλίζουν ποιότητα και χαμηλές τιμές. Είτε στους χώρους ενός TRANSLATIONS-INTERPRETINGS.COM γραφείου, ως καταρτισμένος εξειδικευμένος μεταφραστής είτε στα κεντρικά γραφεία στη Γερμανία ως απόφοιτος ανώτατης σχολής διοίκησης επιχειρήσεων, η ικανοποίηση των πελατών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πολύ καλά εξειδικευμένο και δραστήριο προσωπικό και συνεργάτες, που εργάζονται στην TZIMAS.com GROUP, πολύ από αυτούς εκτός Γερμανίας.

Η διαφορετικότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας, που οφείλεται στη δραστηριοποίησή μας σε περισσότερες από μια χώρες, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερά μας πλεονεκτήματα, καθώς μας επιτρέπει να επιλέγουμε ικανό προσωπικό και συνεργάτες με διαφορετική κουλτούρα, εμπειρίες, γνώσεις και ταλέντο και να εργαζόμαστε μαζί τους για την επίτευξη κοινών στόχων. Επιπλέον, η επιχείρηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση. Στόχος είναι η προώθηση και εξέλιξη των ανακαλυφθέντων και επιλεχθέντων ταλέντων.

Παρουσία στις διεθνείς αγορές

Η TZIMAS.com GROUP ισχυροποιεί σήμερα τη θέση της στη Γερμανία, ενώ επεκτείνεται στο εξωτερικό. Η TZIMAS.com GROUP παρίσταται μεταξύ άλλων σε Γερμανία, Ελλάδα και Αλβανία και διανέμει συγχρόνως σε Αυστραλία, Αυστρία, Βοσνία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελβετία, Ηνωμένα Αράβικα Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιαπωνία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδά, Κίνα, Κορέα, Κύπρο, Μαυροβούνιιο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβενία, Ολλανδία και Ουγγαρία. Πρόσθετα σημεία εξυπηρέτησης, για την εξασφάλιση και στο μέλλον της ικανοποίησης και των αναγκών των πελατών, είναι υπό ίδρυση.